Kirkekontoret


På kirkekontoret møder du:


Karen Heidemann
Kordegn og Personregisterfører

Telefon: 4848 4131
E-mail: asminderoed.sogn@km.dk
Du kan sende sikker mail til kirkekontoret ved brug af nemID. Anfør venligst din emailadresse og et telefonnummer i tekstfeltet til besked.

Du kan henvende til og på kirkekontoret:

Mandag kl. 9.00 - 10.30
Tirsdag kl.  9.00 - 13.00
Onsdag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag kl. 11.00 - 15.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00.

Evt. ændringer i kirkekontorets åbningstid omtales her og vises i slideshow på forsiden:

Kirkekontoret er lukket: i Julen (24.-26. december), Nytårsaftensdag, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Henvendelser
Vedrører din henvendelse en eller flere af nedenstående ting, skal du/I anmelde det på borger.dk med brug af nemID:

- attester
- omsorgs- & ansvarserklæring
- navngivning
- navneændring (kontakt gerne kirkekontoret for vejledning inden ansøgning)
- bisættelse/begravelse.

Vedrører din henvendelse en eller flere af nedenstående ting, skal du skal henvende dig til personregisterføreren på kirkekontoret i bopælssognet, hvor du selv eller de berørte personer har adresse:

- attester
- barnedåb/voksendåb
- konfirmation
- vielse/kirkelig velsignelse
- medlemsskab.